niedziela 30 Kwi 2017
 • Wiksza czcionka
 • Normalna czcionka
 • Mniejsza czcionka

Współpracujemy z:

 • image
 • image
 • Grupa Doradcza Sienna
 • image
 • image

O firmie...

PDF Drukuj Email

iTexa Sp. z o.o. została założona w 2012 r. i prowadzi działalność w obszarach:

 • doradztwa i szkoleń w dziedzinie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych,
 • prowadzenia analiz rynku zamówień publicznych.
 • doradztwa w zakresie projektowania oprogramowania wspomagającego udzielanie zamówień publicznych.

Odbiorcami naszych produktów są podmioty obowiązane do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także firmy ubiegające się o zamówienia udzielane z zastosowaniem zasad określonych tą ustawą.
Prowadzimy szkolenia PZP, dotyczące zakupu złożonych systemów teleinformatycznych oraz urządzeń o wysoce zaawansowanej technologii.
Prowadzone przez iTexa analizy rynku zamówień publicznych pozwalają na ocenę aktualnej sytuacji rynkowej. Stale monitorowana jest liczba postępowań o udzielenie zamówień publicznych w określonych branżach, wartość zawartych kontraktów,  a także prowadzony jest monitoring konkurencyjności postępowań.
Połączenie wiedzy prawniczej z informatyczną stanowi doskonałą podstawę do konsultowania projektów związanych z elektronizacją zamówień publicznych. Przed takim wyzwaniem stoi obecnie polski system zamówień publicznych w związku z wdrażaniem dyrektyw europejskich.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.

 

iTexa Logo
iTexa Sp. z o.o.

ul. Argentyńska 2 lok. 4
03-952 Warszawa


Tel.: (22) 211 22 41
Faks:
(22) 211 22 45
e-mail: biuro@itexa.pl
www:
http://www.itexa.pl


Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000434752,
NIP: 1132858909,
REGON: 146315390,
Kapitał zakładowy: 5.000 zł.


Bank: mBank
Konto: 34114020040000300275553762