Ocena wydajności urządzeń komputerowych

Analizując zamieszczone przez wielu zamawiających ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacje istotnych warunków zamówień, których przedmiot obejmuje urządzenia komputerowe, stwierdziliśmy, że często stosowane są tzw. testy syntetyczne, jako narzędzie pośredniej oceny wydajności zamawianych urządzeń.

Przyjmowany przez zamawiających sposób określenia wydajności, w niektórych przypadkach, wbrew oczekiwaniom może okazać się niejednoznaczny. Ponadto może utrudnić uczciwą konkurencję i równe traktowanie wykonawców. Na fakt ten wskazywał Urząd Zamówień Publicznych w komunikacie pt. „Wykorzystywanie wyników testów aplikacyjnych do oceny wydajności zamawianych zestawów komputerowych” wydanym w dniu 2 stycznia 2015 roku. Problem ten był podnoszony także wcześniej w "Rekomendacjach Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych" dotyczących udzielania zamówień publicznych na dostawę zestawów komputerowych wydanych w 2010 r.

Zgodnie z zapisami „Rekomendacji” oraz treścią „Komunikatu”, w przypadku zakupu urządzeń komputerowych do typowych, biurowych zastosowań, zaleca się stosowanie jako miernika wydajności TESTÓW APLIKACYJNYCH.

Pliki do pobrania i odsyłacze

Ocena wydajności komputerów

Poradnik PIIT dla zamawiających

BAPCo® SYSmark® 2014 SE User Guide (polish)

Podręcznik użytkownika programu BAPCo® SYSmark® 2014 SE

Strona główna BAPCo

Odsyłacz do strony głównej organizacji BAPCo

Wyniki testów BAPCo

Lista opublikowanych wyników testów BAPCo®
| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |