Prowadzimy analizy rynku ZP

Analizy rynku to oferta skierowana głównie do przedsiębiorców, działających w określonej branży. Analizy pozwalają na ocenę ilościową i wartościową rynku, zmienność różnych parametrów czasie, a także ocenę konkurencyjności. Wyniki są udostępniane w ustalonych terminach i pozwalają na bieżącą ocenę sytuacji określonej branży na rynku zamówień publicznych. Branże ustalane są indywidualnie na podstawie dowolnie wybranych kodów CPV.

Udostępniamy także codzienny Biuletyn zamówień, w którym publikowane są ogłoszenia dotyczące wybranej branży. W biuletynie publikowane są:

  • Okazje biznesowe, które wybierane są na podstawie ogłoszeń o zamówieniu, ogłoszeń o kwalifikacji wstępnej, zaproszeń do składania ofert, wstępnych ogłoszeń informacyjnych z zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, ogłoszeń o koncesji na roboty budowlane, ogłoszeń o konkursie na projekt, ogłoszeń o koncesji na usługi, zaproszeń do wyrażenia zainteresowania, okresowych ogłoszeń informacyjnych z zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie, ogłoszeń o systemie kwalifikowania z zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie i ogłoszeń o dynamicznym systemie zakupów.
  • Wyniki postępowań i konkursów, które wybierane są na podstawie ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, zamówienia na roboty budowlane udzielane przez koncesjonariusza, ogłoszeń o udzieleniu koncesji oraz o wynikach konkursów na projekt.
| tel.: (22) 211 22 41 | fax: (już nie używamy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: https://itexa.pl |