Prawo zamówień publicznychUSTAWA  Prawo zamówień publicznych

miejsce publikacji: Dz. U. z 2019 r. poz.2019

miejsce publikacji zmian: Dz. U. z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320

data wydania: 11 wrzesień 2019 r.

data ogłoszenia: 24 październik 2019 r.

data wejścia w życie: 01 styczeń 2021 r.

akt prawny obowiązujący

metryka: (aby jej użyć trzykrotnie kliknij poniżej i naciśnij CTR+C)

ustawa  z dnia 11-09-2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze zm.)

Treść aktu na serwerze ISAP

Strona procesu legislacynego na serwerze RCL

Strona procesu legislacynego na serwerze sejmowym

Strona aktu prawnego na serwerze ISAP Kancelarii Sejmu RP

© iTexa