DYREKTYWA (klasyczna)DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE  w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE

miejsce publikacji: Dz. U. L 94 z 28.03.2014, str. 65

data wydania: 26 luty 2014 r.

data ogłoszenia: 28 marzec 2014 r.

data wejścia w życie: 28 marzec 2014 r.

akt prawny obowiązujący

metryka: (aby jej użyć trzykrotnie kliknij poniżej i naciśnij CTR+C)

dyrektywa PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/24/UE z dnia 26-02-2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz. U. L 94 z 28.03.2014, str. 65)

Bezpośrednie przejście do treści aktu prawnego

Przejście do spisu treści aktu prawnego

Strona aktu prawnego w bazie EUR-Lex

Treść aktu w postaci pliku PDF

© iTexa