iTexa Sp. z o.o.

adres: ul. Argentyńska 2 lok. 4
kod/miejscowość: 03-952 Warszawa
NIP: 1132858909

Tel.: (22) 211 22 41
e-mail: biuro@itexa.pl
www:
https://www.itexa.p

Spółka zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS.
KRS: 0000434752,
REGON: 146315390,
Kapitał zakładowy: 5.000 zł

Bank: mBank
Konto: 34114020040000300275553762

© 2012 - 2020 iTexa All Rights Reserved