0
Zamówienia ogłoszone od I do IV 2017
0
Zamówienia udzielone I do IV 2017

W serwisie BAROMTER ZP udostępniane są dane dotyczące rynku zamówień publicznych. Dane aktualizowane są regularnie – codziennie, raz w tygodniu lub w cyklu miesięcznym Częstotliwość aktualizacji ustalana jest ze zlecającym.

Serwis sporządzany jest na podstawie danych udostępnianych przez dwa oficjalne publikatory, w których zamieszczane są ogłoszenia o zamówieniach publicznych – Biuletyn Zamówień Publicznych (BZP), w którym publikowane są tzw. ogłoszenia krajowe oraz Tenders Electronic Daily (TED) - internetowa wersja „Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej" poświęconego europejskim zamówieniom publicznym.

Bądźmy w kontakcie
tel.: (22) 211 22 41| faks: (22) 211 22 45 (nadal odbieramy) | e-mail: biuro@itexa.pl | www: http://www.itexa.pl | adres: ul. Argentyńska 2/4 | 03-952 Warszawa
© 2017, 2018 iTexa Sp. z o.o.. All Rights Reserved.